Logo
Overwin je zonden


Overwin je zonden
____

Overdenking voor 23 september | Door Charles Spurgeon
 

Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. (Exodus 17:8)

Lees verder Genesis 39:1—12.

De geestelijke strijd moet gevoerd worden op de meest serieuze en verstandige manier. Jozua koos mannen uit voor de strijd, zo moeten wij onze manieren uitkiezen om te strijden tegen de zonde. Het beste van ons wezen moet betrokken zijn in de oorlog tegen onze zonde. 

Sommige zonden kunnen alleen met het begrip bestreden worden. We moeten gaan zitten en het kwaad weloverwogen bekijken, we moeten achter de slechtheid van dat kwaad komen door de motieven en de gevolgen weloverwogen te oordelen en te overzien. Als we duidelijk zien wat de zonde is, kan meneer Verstandig, zoals Bunyan hem noemt, hem de hersenen inslaan.

Andere zonden kunnen alleen overwonnen worden door snel weg te vluchten zoals Jozef deed. Met de zonden van het vlees moet je nooit discussiëren en onderhandelen. Er valt met hen net zo weinig te bespreken als met de wind. Het verstand wordt daardoor in verlegenheid gebracht, zoals een zandstorm de ogen verblindt. We moeten vluchten. Het is dan werkelijk moedig om die zonde de rug toe te keren.

“Bied weerstand aan de duivel,” zegt Jacobus, maar Paulus zegt niet, “Weersta begeerte,” hij zegt het zo, “Ontvlucht de begeerten van de jeugd” (2 Timotheüs 2:22). Wanneer we strijden tegen legioenen van ongerechtigheid hebben we alle beste krachten van onze vernieuwde natuur nodig want de strijd zal hevig zijn.

Oh gelovige, je moet je veteranen oproepen, je moet de beste wapens uitkiezen om tegen Amalek te strijden. Het geloof wat de storm doorstaan heeft moet de vijand onder ogen komen en de liefde die alles verdraagt moet ten strijde trekken. 

Het is geen kinderspel om te strijden tegen de zonde. Het koste alle krachten van de Verlosser om de zonde in de wijnpers te vertrappen toen Hij hier op aarde was en het zal je meer dan al je krachten kosten om ze te overwinnen. Ja, je kunt ze alleen overwinnen door het bloed van het Lam.

Ter overdenking: Hoe de Christen ook verleidt wordt, God heeft zeker voor een manier gezorgd om daaraan te ontsnappen (1 Korinthe 10:13). Of dat omdraaien en vluchten betekent of blijven en vechten (1 Timotheüs 6:11–12), hangt af van de omstandigheden en de aard van de verleiding.

Preek 712, 23 september 1866

______________________________